شناسنامه
عنوان:
اصول ژئوشيمي
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
ميسن، برايان هرولد
مشخصات ظاهري:
2 ج. : مصور، جدول، نمودار.
سایر پدیدآوران:
نويسنده برايان ميسون، كارلتون ب. مر؛ برگردان فريد مر، علي اصغر شرفي؛ ويراستار ناهيد پورمحمد قنواتي
واژه نامه:
واژه نامه
اطلاعات نشر:
شيراز: دانشگاه شيراز، انتشارات،
سال نشر:
1371
یادداشت:
عنوان به انگليسي: Principles of geochemistry
کتابنامه:
كتابنامه
موضوع:
ژئوشيمي
شماره راهنما:
م971الف /9 551
34.207.247.69
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :