صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
كنز الحقايق [چاپ سنگي]
معرفی اثر:
مثنوي عرفاني در پنج مقاله است. در بسياري از منابع از عطار نيشابوري دانسته شده و در برخي نسخه هاي چاپي به محمود شبستري نسبت داده شده است.
آسیب شناسی:
آسيب شيرازه
اهدا کننده:
حسين كي استوان
کاغذ، جلد:
كاغذ: فرنگي شكري. جلد: مقواي نخودي رنگ، عطف پارچه سرمه اي. 11 × 17 س. م.
شرح پدیدآور:
پورياي ولي خوارزمي
وضعیت کتابت:
خط: نستعليق. كاتب: جواد بن ملك الخطاطين. تاريخ كتابت: 1314ق.
موضوع:
شعر فارسي - قرن 8ق.
مشخصات ظاهری:
72 ص. 11 س. 8 × 13 س. م. ◄ متن مجدول با 3 خط.
منابع:
مشترك (7 : 37)، ذريعه (18 : 151)، مشار (4: 4148).
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
779
مشخصات نشر:
[طهران] : مطبعه علمي، 1353ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز: بسمله، به نام آنكه اول كرد و آخر * به نام آنكه باطن كرد و ظاهر ... ◄ انجام: ... اگر مردي ز خود گردي تو بيزار * به مردي روي خود سوي خدا آر / چو ميخواهي بري در معرفت گوي * خدا بين و خدا دان و خدا گوي ◄ انجامه: كتبه جواد بن مرحوم ملك الخطاطين الشريفي، 1314.
شماره راهنما:
668 8F1/32 VM2
رده اصلی:
668 8F1/32 VM2
نمايش | تحويل
18.207.238.169
نمایشگرهای مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: