شناسنامه
عنوان:
جهاني شدن و شهرهاي جهاني
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
پوراحمد، احمد
عنوان فرعی:
با نگاهي به شهر تهران
مشخصات ظاهري:
171 ص. : مصور، نمودار، جدول
سایر پدیدآوران:
احمد پوراحمد، سيروس موسوي
اطلاعات نشر:
تهران: جهاد دانشگاهي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي،
سال نشر:
1396
شابک:
9786007172353
یادداشت:
عنوان به انگليسي: Globalisation and global cities
کتابنامه:
كتابنامه
موضوع:
جهاني شدن ◄ شهرنشيني ◄ شهرنشيني - ايران - تهران ◄ جهاني شدن - ايران - تهران
شماره راهنما:
پ578ج /17 327
3.236.70.233
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :