شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
به بهانه راهپیمایی کودکان کار؛ دشواریهای کودک بودن
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
[بی نام]
اطلاعات نشر:
[بیجا : بینا،
تاریخ انتشار:
1383]
مشخصات ظاهري:
1 برگ.
موضوع:
کار کودکان ◄ قانون کار ◄ آیین نامه
شماره راهنما:
984 331 PJ4
یادداشت:
مجموعه کودکان کار و خیابان
18.206.13.203
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :