شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
رساله تعبیریه [چاپ سنگی]
سرشناسه:
ملک الاطبا، محمد تقی
صحافی شده در این مجلد:
16 رساله.
آسیب شناسی:
سائیدگی عطف و لبه های جلد، آسیب شیرازه.
اهدا کننده:
حسین کی استوان
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی شکری. جلد : مقوایی، روکش تیماج قهوه ای. آستر : کاغذ یاسی رنگ. 17 × 5/21 س. م.
شرح پدیدآور:
محمد تقی الشهیر به حاجی آقا بابا شیرازی
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. تاریخ کتابت : قرن 13ق.
موضوع:
پزشکی اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14 ◄ پزشکی سنتی - متون قدیمی تا قرن 14
مشخصات ظاهری:
[۵۹۴] ص. [۵۶۷ - ۵۸۵]. ۱۵ س. ۹ × ۱۵ س. م. ◄ سر صفحه، مجدول؛ راده.
تاریخ تولد و وفات:
-1285؟ق.
مندرجات:
ق.1. رساله منظوم در معالجات تسهیل العلاج. - ◄ ق.2. حافظ الصحه. - ◄ ق.3. تسهیل العلاج. - ◄ ق.4. بحرانیة . - ◄ ق.5. وبائیه کبیره. - ◄ ق.6. وبائیه صغیره. - ◄ ق.7. مفرق الهیضه و الوباء. - ◄ ق.8. طاعونیه. - ◄ ق.9. جوهریه. - ◄ ق.10. کافوریة. - ◄ ق.11. کوثریه. - ◄ ق.12. الغزیة. - ◄ ق.13. سماویة. - ◄ ق.14. العددیة. - ◄ ق.16. تعبیریة اخری.
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
485
مشخصات نشر:
دارالخلافه طهران : [بی نا]، 1285ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز : هو الله تعالی شانه، مکرم، مطاعا سرو را از تعبیر خوابیکه جناب عمدة التجار محمد کریم تاجر قزوینی که به علاوه شغل تجارة مشغول تحصیل علوم دینی می باشد ... آغاز متن : بسمله، و الصلوة و السلام علی محمد و آله اجمعین بدانکه چون نفس انسانی از عالم مجردات است چنانکه در کلام معجز نظام قبلة العارفین ... ◄ انجام : حسب الخواهش مخدوم کرام و مطاع عظام محمد قاسم خان غلام پیشخدمت ... سمت تحریر یافت در سلخ عشر ثالث شهر رمضان المبارک مذکور وتاریخ مسطور از تحریر رساله تعبیریه فراغت حاصل آمد و لله الحمد علی ما هدنا و وفقنا لتحقیقه و تسطیره.
شماره راهنما:
346 610 VM2
رده اصلی:
346 610 VM2
3.236.223.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :