شناسنامه
عنوان:
وضعيت سازماندهي منابع شنيداري موسيقي در آرشيوهاي موسيقي تهران [مقاله]
سایر پدیدآوران:
ليلا كرد
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه كتاب
شماره راهنما:
26189 020 PJ4
یادداشت:
ش. 58، ص. 169 - 187. ◄ كليدواژه ها: آرشيوهاي شنيداري، آرشيوهاي موسيقي، منابع شنيداري، منابع موسيقي، سازماندهي، بررسي وضعيت.
3.239.159.107
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :