شناسنامه
عنوان:
ارزيابي سياست «خصوصي سازي» و انتشار اوراق مشاركت در قانون بودجه 1380 [هزار و سيصد و هشتاد] [مقاله]
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
مجلس و پژوهش
شماره راهنما:
23885 328 PJ4
یادداشت:
ش. 31، ص. 140 - 149.
54.208.73.179
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :