شناسنامه
عنوان:
نظام سياسي مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسير سيد ابوالفضل زنجاني (1279 - 1371ش) [مقاله]
سایر پدیدآوران:
يوسف خان‌محمدي
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
علوم سياسي
شماره راهنما:
22513 320 PJ4
یادداشت:
كليد واژه ها: نظام سياسي مطلوب تفسير قرآن، شورا گرايي، حقوق بشر، آگاهي، آزادي، قانون گرايي. ◄ ش. 71، ص. 7 - 31.
18.213.192.104
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :