صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
مشكوه الانوار [چاپ سنگي]
يادداشت ها:
مسئوليت معنوي اثر: ميرزا فضل الله خان
سرشناسه:
مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي
معرفی اثر:
در ف‍ض‍ي‍ل‍ت و آداب ت‍لاوت ق‍رآن و دع‍ا با عناوين "تنوير، كوكب، نجم و فصل" ك‍ه ب‍ه ن‍ام ش‍اه س‍ل‍ي‍م‍ان ص‍ف‍وي ت‍ال‍ي‍ف ش‍ده و داراي سه ت‍ن‍وي‍ر است: اول در ف‍ض‍ي‍ل‍ت ق‍رآن م‍ش‍ت‍م‍ل ب‍ر چ‍ن‍د ك‍وك‍ب‌، دوم در ف‍ض‍ي‍ل‍ت دع‍ا داراي س‍ه ن‍ج‍م و ت‍ن‍وي‍ر س‍وم در ذك‍ر ب‍ع‍ض‍ي دع‍اه‍ا و اذك‍ار داراي چ‍ن‍د ف‍ص‍ل‌ است.
آسیب شناسی:
سالم
اهدا کننده:
حسين كي استوان
کاغذ، جلد:
كاغذ: فرنگي شكري. جلد: مقوايي، روكش كاغذ مشكي، عطف پارچه قهوه‌اي. 13 × 23 س. م.
شرح پدیدآور:
محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
وضعیت کتابت:
خط : نسخ. كاتب : علي بن محمد حسن تبريزي. تاريخ كتابت : 1308ق.
موضوع:
قرآن - سورهها و آيهها، خواص ◄ احاديث شيعه
مشخصات ظاهری:
[152] ص. 19س. 9 × 16 س. م.
منابع:
م‍رع‍ش‍ي ‌(1 : 217)، ذري‍ع‍ه‌ (54 : 21).
تاریخ تولد و وفات:
1037 - 1111 ق.
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
780
مشخصات نشر:
[بي جا : بي نا]، 1308ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز: بسمله، الحمدلله رب العالمين ... اما بعد حمد بيحد و ثناي بيعد خالق يكتا را سزاست كه هر آن و زمان فيض بي منتهايش ... ◄ انجام: ... و اعمال بسيار از كتب مبسوطه علماء طلب مي‌بايد نمود به اينجا ختم مي‌كنيم اين رساله را و الحمدلله وحده و الصلي الله علي محمد و اهل بيته الطاهرين. ◄ انجامه: در روز جمعه ماه جمادي الاولي في 1308 تحرير تمام يافت.
مهرها:
ص. 1: مهر بيضوي، سجع: "عبده الراجي عباسقلي".
شماره راهنما:
669 297/15 VM2
رده اصلی:
669 297/15 VM2
نمايش | تحويل
18.207.238.169
نمایشگرهای مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: