شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
واژه نامه شاهنامه (شامل شرح لغات، اصطلاحات، نامها، و جایهای شاهنامه)
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
اتابکی، پرویز
مشخصات ظاهري:
367 ص.
سایر پدیدآوران:
تالیف پرویز اتابکی
اطلاعات نشر:
تهران فرزان
سال نشر:
1379
فروست:
آثار مرجع فرزان
موضوع:
فردوسی، ابوالقاسم، 329 - 416 ؟ق. شاهنامه - کشف اللغات
شماره راهنما:
ف473ش/فالف /21 8فا1
34.239.167.149
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :