شناسنامه
منابع--چاپ سنگی
نوع:
محاضره [چاپ سنگي]
عنوان:
زنجاني نجفي، عبدالكريم
سرشناسه:
اين اثر در برگيرنده موضوعات فلسفي، اجتماعي، ديني و مذهبي، كه از حضور مجتهد عبدالكريم زنجاني نجفي سوال نموده شده است. و مشتمل بر مباحثي چون وحي و الهام و برهان امامت است. مطالب كتاب اول به فارسي و بعد از آن به اردو آمده است. غلطنامه در پايان كتاب (ص. 1- 4).
معرفی اثر:
پارگي جلد
آسیب شناسی:
كاغذ: فرنگي شكري. جلد: مقوايي، روكش كاغذ نارنجي. 16 × 24 س. م.
کاغذ، جلد:
ميرزا عبدالكريم زنجاني نجفي زاده؛ گردآورنده حسن جعفري
شرح پدیدآور:
خط: نستعليق. تاريخ كتابت: قرن 14ق.
وضعیت کتابت:
اسلام - مسائل متفرقه
موضوع:
119ص. 19 س. 9 × 19 س. م.
مشخصات ظاهری:
فارسي - اردو
زبان:
93
کد نوع مدرک :
1167
شماره مدرک :
لاهور: نواب پليس ايمپريس رود، به امر نثار عليخان، به اهتمام فيروز الدين، 1354ق.
مشخصات نشر:
آغاز: محاضره اول، بسمله، سوال، وحي چيست فرق ميان وحي و الهام چيست و از كجا معلوم مي شود صحيح بودن وحي ... جواب بسمله تعالي و له الحمد و المنه الاستعانه ... ◄ انجام : ... اعلام آور نواب عام آنحضرت كي وقت ملاقات نه ...
آغاز، انجام، انجامه:
1024 297/02 VM2
شماره راهنما:
1024 297/02 VM2
رده اصلی:
44.201.68.86
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :