شناسنامه
عنوان:
الكترونيكي كردن پايان نامه ها [مقاله]
سایر پدیدآوران:
سودابه نوذري
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه كتاب
عنوان فرعی:
راهي براي دستيابي بهتر
شماره راهنما:
26176 020 PJ4
یادداشت:
ش. 58، ص. 29 - 36. ◄ كليدواژه ها: پايان نامه ها، پايان نامه هاي الكترونيكي، دستيابي، الكترونيكي كردن.
34.204.186.91
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :