شناسنامه
عنوان:
روياي گردآفريد
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
كريم زاده، مينو
مشخصات ظاهري:
69 ص. بريل
سایر پدیدآوران:
نويسنده مينو كريم زاده
اطلاعات نشر:
تهران: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان،
سال نشر:
1395
گروه سني:
ج - د
یادداشت:
عنوان سري: نامه نامور ◄ شماره رده كتاب: ر499ك 3فا8 ج ◄ كتاب مربوط به اين ماده توسط انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در سال 1393 منتشر شده است ◄ گروه سني: ج - د ◄ بخش نابينايان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14 ◄ فردوسي، ابوالقاسم، 329 - 416 ؟ق. شاهنامه - داستان
شماره راهنما:
ك499ر 8فا3
3.236.223.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :