شناسنامه
عنوان:
از تبار ليلي ام
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
شفاعي، پروانه
مشخصات ظاهري:
827 ص.
سایر پدیدآوران:
پروانه شفاعي
اطلاعات نشر:
تهران: شادان،
سال نشر:
1400
شابک:
9786227361018
یادداشت:
رمان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
شماره راهنما:
ش535الف /62 8فا3
44.192.52.167
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :