شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پدیدآور:
قنبرپور، سینا
عنوان:
نه تعطیلی دارند نه ...
سایر پدیدآوران:
سینا قنبرپور
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
[بی نام]
اطلاعات نشر:
[بیجا : بینا،
عنوان فرعی:
تحلیلی بر وضعیت کار کودکان خیابانی
تاریخ انتشار:
?-137]
مشخصات ظاهري:
2 برگ.
موضوع:
کودکان کار ◄ حقوق کودک ◄ قانون کار
یادداشت:
مجموعه کودکان کار و خیابان
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :