شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پدیدآور:
مصباح، مهیندخت
عنوان:
کودکان کار و خیابان
سایر پدیدآوران:
مهیندخت مصباح
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
[بی نام]
اطلاعات نشر:
[بیجا : بینا،
تاریخ انتشار:
?-137]
مشخصات ظاهري:
2 برگ.
موضوع:
حقوق کودک ◄ کودکان خیابانی ◄ انحراف اجتماعی
یادداشت:
مجموعه کودکان کار و خیابان
18.206.13.203
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :