شناسنامه
عنوان:
جهان رها شده
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
گيدنز، آنتوني
عنوان فرعی:
گفتارهايي درباره يكپارچگي جهاني
مشخصات ظاهري:
134 ص.
سایر پدیدآوران:
آنتوني گيدنز؛ ترجمه علي اصغر سعيدي، يوسف حاجي عبدالوهاب
اطلاعات نشر:
تهران: علم و ادب،
سال نشر:
1379
شابک:
9647005059
یادداشت:
ص. ع. به انگليسي: Runaway world how globalization is reshaping our lives
موضوع:
جهاني شدن
عنوان به زیان دیگر:
Runaway world: how globalization is reshaping our lives
شماره راهنما:
گ889ج /17 327
3.230.119.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :