شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
تاریخ جامع ایران [دیسک صدا]
سایر پدیدآوران:
زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ سر ویراستاران دوره ایران باستان حسن رضائی باغ بیدی، محمود جعفری دهقی؛ سرویراستاران دوره اسلامی صادق سجادی
نوع مدرک:
منابع--منابع صوتی
اطلاعات نشر:
تهران : کتابخانه عمومی حسینیه تهران،
تاریخ انتشار:
1395
مشخصات ظاهري:
۹ دیسک صدا ﴿3804 دقیقه﴾ : دیجیتال، مونو؛ 4/3 4 اینچ.
خلاصه:
این کتاب مجموعهای است بیست جلدی مشتمل بر وجوه مختلف تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از دوران پیش از اسلام تا انقراض قاجار. در 5 جلد اول کتاب به بررسی تاریخ پیش از اسلام ﴿از نخستین انسانهای ساکن در فلات ایران تا پایان ساسانیان﴾ و در 15 جلد بعدی به تاریخ ایران پس از اسلام پرداخته شده است.
موضوع:
ایران - تاریخ
یادداشت:
ص. ع. به انگلیسی : The comprehensive history of Iran ◄ شماره رده کتاب : 2219ت 955 م ◄ کتاب مربوط به این دیسک صدا موجود در کتابخانه توسط انتشارات مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی ﴿مرکز پژوهشهای ایرانی و اسلامی﴾ در سال 1393 منتشر شده است. ◄ بخش نابینایان
فرمت:
audio/mp3
34.204.187.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :