شناسنامه
عنوان:
وضعيت كتابخانه هاي آموزشگاهي (مقطع متوسطه) استان كهگيلويه و بوير احمد [مقاله]
سایر پدیدآوران:
ثري شرافتي
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه كتاب
شماره راهنما:
26170 020 PJ4
یادداشت:
ش. 57، ص. 145 - 153. ◄ كليدواژه ها: كتابخانه هاي آموزشگاهي، مقطع متوسطه، بررسي وضعيت، كهگيلويه و بويراحمد.
34.204.186.91
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :