شناسنامه
عنوان:
مغز: داستان شما
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
ايگلمن، ديويد
مشخصات ظاهري:
205 ص. : مصور، عكس.
سایر پدیدآوران:
ديويد ايگلمن؛ ترجمه ي محمد اسماعيل فلزي
واژه نامه:
واژه نامه
اطلاعات نشر:
تهران: مازيار،
سال نشر:
1397
شابک:
9786006043753
موضوع:
مغز ◄ عصب پايه شناسي
شماره راهنما:
الف981م /82 612
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :