شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
فرهنگ مصطلحات نسخه‌شناسی
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
محمد مهدی باقی
اطلاعات نشر:
نشر نی
محل نشر:
تهران
سال نشر:
1385
کتابنامه:
ص. [13] - 34
موضوع:
کتاب - واژه‌نامه‌ها ◄ نسخه‌های خطی عربی - واژه‌نامه‌ها
3.236.223.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :