صفحه اصلی > شناسنامه
شناسنامه
عنوان:
خاطرات مهندس لطف الله ميثمي
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
ميثمي، لطف الله
مشخصات ظاهري:
ج.
اطلاعات نشر:
تهران: صمديه،
سال نشر:
1382 -
شابک:
9645790034
یادداشت:
فهرستنويسي بر اساس جلد دوم
کتابنامه:
كتابنامه
مندرجات:
ج. 2. از شهريور 1350 تا اول شهريور 1353، آنها كه رفتند كاري حسيني كردند و آنها كه ماندند بايد كاري زينبي كنند وگرنه يزيدي اند. -
موضوع:
ميثمي، لطف الله، 1319 - - خاطرات ◄ سازمان مجاهدين خلق ايران ◄ ايران - تاريخ - پهلوي، 1304 - 1320 - خاطرات ◄ ايران - تاريخ - پهلوي، 1329 - 1357 - جنبشها و قيامها
شماره راهنما:
م919خ /0824092 955
نمايش | تحويل
54.242.193.41
نمایشگرهای مدرک
کلید واژه ها
مدارک مشابه

لطفا نظر خود را وارد کنید

نام: ایمیل: