شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
ترجمه آثار الباقیه
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد
مشخصات ظاهري:
کب، 423 ص. : مصور، جدول
سایر پدیدآوران:
تالیف ابوریحان بیرونی ؛ بقلم اکبر داناسرشت
اطلاعات نشر:
تهران [چاپ خیام]
سال نشر:
1321
یادداشت:
در حال بررسی : ن.1 ◄ چاپ سربی ◄ مجموعهی کی استوان
عنوان قراردادی:
آثار الباقیه عن القرون الخالیه. فارسی
کتابنامه:
ص. [607] - 610
موضوع:
سالشمار ◄ گاهشماری ◄ گاهنامه ها ◄ ایران - آداب و رسوم و زندگی اجتماعی ◄ جشنها
شماره راهنما:
الف187آ/تف 529
3.236.209.138
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :