شناسنامه
عنوان:
تحليل نمودهاي رواني اسطوره ها در شعر احمد شاملو و امل دنقل بر اساس اصل تضاد يونگ [مقاله]
سایر پدیدآوران:
فريدون طهماسبي و... [ديگران]
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي
شماره راهنما:
29222 801 PJ4
یادداشت:
ش. 63، ص. 185 - 214. ◄ ساير نويسندگان: شبنم حاتم پور، فرزانه سرخي، نسرين بيگدلي. ◄ كليدواژه ها: اصل تضاد يونگ، اصل بقاي انرژي، نقاب (پرسونا)، احمد شاملو، امل دنقل.
34.207.247.69
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :