شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
ش‍رح‌ دع‍ای‌ ص‍ب‍اح‌ [چاپ سنگی]
سرشناسه:
شریف صفوی، زین العابدین بن فتحعلی
نقش:
شارح
صحافی شده در این مجلد:
2 رساله.
آسیب شناسی:
افتادگی لت رو، آسیب شیرازه.
اهدا کننده:
رضا تقی زادگان طهرانی
کاغذ، جلد:
کاغذ : فرنگی نخودی. جلد : مقوای آجری، لت رو افتاده. 14 × 5/20 س. م.
شرح پدیدآور:
زی‍ن ‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م ‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ش‍ری‍ف‌ ال‍ص‍ف‍وی؛ اثر علی ابن ابی طالب
وضعیت کتابت:
خط : نستعلیق. کاتب : نعمت الله الشریف. تاریخ کتابت : جمادی الثانی 1317ق.
موضوع:
دعای صباح - نقد و تفسیر
مشخصات ظاهری:
72، 55 ص. (55). 15 س. 8 × 14 س. م. ◄ جدول مزدوج و مضاعف، آغاز سر لوح با نقوش اسلیمی؛ راده.
مندرجات:
‏ق.1. دعای صباح/ علی بن ابی طالب .
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
268
مشخصات نشر:
طهران : بی نا]، 1317ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز : بسمله، ستایش نامحدود خداوندی را سزاست که از طلوع صبح وجود ماهیت هر موجود را بخلعت نمود ... و بعد اگر چند این بنده شرمنده بله جهل و عصیان اکنده را به هیچگونه استطاعت دانش و بضاعت بینش در خزانه ... ◄ انجام : ... و تحشرنی حشر السعداء لابداء لها و لا فناء انک قادر علی ما تشاء و انا القیر الفقیر المسکین زین العابدین الشریف الصفوی ابن فتحعلی ابن عبد الکریم بن علی النحوی غفر الله لهم اجمعین آمین، آمین. ◄ انجامه : و قد فرغت من تحریرها فی لیلة الخامس و العشرین من شهر جمیدی الاولی سنته السابع عشر بعد ثلثماة مضت من الالف الاول من الهجرة الطیبة النبویة علی مهاجرها الآف الثناء و التحیة و انا الاحقر نعمت الله الشریف فی شهر جمیدی الثانیة 1317. و لقد کتبنها بامر سیدی و والدی العلیم الحکیم شارح الدعآ الجلیله ادام الله برکاته حین ما بلغت الحلم و احمدالله علی ما ابلانی من النعم العظام من برکات وجوده و فواصل جوده.
شماره راهنما:
192 297/77 VM2
رده اصلی:
192 297/77 VM2
3.236.8.46
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :