شناسنامه
عنوان:
مختارنامه
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
شبگاهي شبستري، عباسقلي
عنوان فرعی:
زندگي پر ماجراي جناب مختار ابوعبيده ثقفي
مشخصات ظاهري:
ت، 600 ص. : مصور
سایر پدیدآوران:
عباس شبگاهي شبستري
اطلاعات نشر:
تهران: جمهوري،
سال نشر:
1387
شابک:
9789646973794
موضوع:
مختار بن ابي عبيده، 1 - 67 ق.
شماره راهنما:
/953 297
54.80.252.84
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :