شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
پدیدآور:
نفیسی، سعید
عنوان:
خرق اجماع مرکب
سایر پدیدآوران:
سعید نفیسی
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
یغما
اطلاعات نشر:
تهران : ایران،
تاریخ انتشار:
1327/9
مشخصات ظاهري:
5 برگ.
موضوع:
مقاله های فارسی ◄ نقد نظری
یادداشت:
دوره 1، ش. 9، ص. 392 - 388.
3.236.8.46
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :