شناسنامه
عنوان:
الفباي فلسفه
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
واربرتون، نايجل
مشخصات ظاهري:
240 ص.
سایر پدیدآوران:
نايجل واربرتون؛ [مترجم] مسعود عليا
اطلاعات نشر:
تهران: ققنوس،
سال نشر:
1397
شابک:
9786002782083
کتابنامه:
كتابنامه
موضوع:
فلسفه
شماره راهنما:
و143الف 100
3.230.119.106
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :