شناسنامه
عنوان:
نقاب
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
خاوريان، فاطمه
مشخصات ظاهري:
759 ص.
سایر پدیدآوران:
فاطمه خاوريان
اطلاعات نشر:
تهران: علي،
سال نشر:
1398
شابک:
9789641934516
یادداشت:
رمان
موضوع:
داستانهاي فارسي - قرن 14
شماره راهنما:
خ289ن /62 8فا3
18.206.13.203
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :