شناسنامه
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
اختيارات [چاپ سنگي]
يادداشت ها:
مسئوليت معنوي اثر: حاجي ميرزا عبدالله تاجر كونابادي.
سرشناسه:
مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي
عنوان ديگر:
اخ‍ت‍ي‍ارات‌ م‍ج‍ل‍س‍ي‌؛ اخ‍ت‍ي‍ارت ايام
معرفی اثر:
اين كتاب در ب‍ي‍ان‌ اح‍اديث ‌م‍ع‍ت‍ب‍ره ‌اه‍ل ب‍ي‍ت ‌و ع‍ل‍م‍اي ‌ش‍ي‍ع‍ه ‌از س‍ع‍ادت ‌و ن‍ح‍وس‍ت ‌ايام، ه‍ف‍ت‍ه‌، ن‍وروز، م‍اه‌، س‍اع‍ات‌ و ساير ض‍روريات است ‌كه از ك‍ت‍ب ‌ع‍ل‍م‍اء ش‍ي‍ع‍ه ‌اس‍ت‍خ‍راج ‌ش‍ده ‌اس‍ت‌. در اب‍ت‍داي ‌ن‍س‍خ‍ه ‌جدولي از هفتاد گناه كبيره از سيد مهدي يزدي حايري و سپس ف‍ه‍رس‍ت‌ ك‍ت‍اب‌ آم‍ده ‌اس‍ت‌. در ان‍ت‍ه‍ا ج‍دول ‌م‍ع‍رف‍ت‌ و اس‍ام‍ي ‌ائ‍مه ‌م‍ع‍ص‍وم‍ي‍ن ‌الارب‍ع‍ه عش‍ر و ج‍دول‌ ح‍ادث‍ات ‌زم‍ان ‌ع‍ل‍ي كون‌ ال‍ق‍م‍ر ف‍ي ‌ال‍ب‍روج ‌الاث‍ن‍ي‌ع‍ش‍ر آم‍ده اس‍ت‌.
حواشی:
در تصحيح متن با نشان "ص، صحح"، عناوين در حاشيه كتاب.
صحافی شده در این مجلد:
2 رساله
آسیب شناسی:
آسيب شيرازه.
اهدا کننده:
حسين كي استوان
کاغذ، جلد:
كاغذ: فرنگي كرم رنگ. جلد: مقوايي، روكش تيماج قهوه اي روشن. 16 × 21 س. م.
شرح پدیدآور:
محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
وضعیت کتابت:
خط: نسخ. كاتب: سيد علي خوانساري. تاريخ كتابت: 1231ق.
موضوع:
اخترگويي
مشخصات ظاهری:
233، [103] ص. [103]. 20 س. 12 × 17 س. م. ◄ جدول مزدوج.
منابع:
دايرة المعارف بزرگ اسلامي (1 : 11)؛ ملي (23119-6)؛ الذريعه (1 : 367)، دارالحديث قم (1 : 270)
تاریخ تولد و وفات:
1037 - 1111ق. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
مندرجات:
ق.1. حسين حسيني/ وسيلة النجاة.
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
1166
مشخصات نشر:
[بي جا]: ك‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ش‍ه‍دي‌ ال‍ل‍ه‌ ويردي‌، به اهتمام مير سيد حسين ملا حجي؟، 1231ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز: بسمله، الحمدلله رب العالمين و الصلوة و السلام علي سيد المرسلين محمد و آله الطاهرين اما بعد چنين گويد احقر عباد الله الغني محمد باقر بن محمد تقي ... ◄ انجام: ... از سالهاي رومي كه هر كه در اين روزها به مصاف رود تقبل آيد و هر كه سفر كند به مقصد نرسد و هر كه زفاف كند برخوردار نشود اينست ... ◄ انجامه: والسلام علي من اتبع الهدي 1231.
مهرها:
ص. 1: مهر بيضوي، سجع: "وزير علوم"؛ مهر بيضوي، سجع: "رئيس الكتاب".
شماره راهنما:
1022 133/5 VM2
رده اصلی:
1022 133/5 VM2
44.201.68.86
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :