شناسنامه
عنوان:
مشكلات و نقاط ضعف شبكه رزنت از ديدگاه كاربران دانشگاه شهيد باهنر [مقاله]
سایر پدیدآوران:
عبدالرسول جوكار، عادل ذولفعلي نژاد
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه كتاب
شماره راهنما:
26167 020 PJ4
یادداشت:
ش. 57، ص. 115 - 122. ◄ كليدواژه ها: شبكه رزنت، پايگاه هاي اطلاعاتي، دسترسي به اطلاعات، كاربران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان.
3.239.159.107
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :