شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
رقابت شوروی و انگلیس در ایران
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
منشور گرگانی، محمد علی
عنوان فرعی:
از 1296 تا 1306 خورشیدی
مشخصات ظاهري:
379 ص. : مصور، نقشه
سایر پدیدآوران:
مقدمه و توضیحات محمد رفیعی مهرآبادی
اطلاعات نشر:
تهران عطایی
سال نشر:
1368
فروست:
تاریخ ایران 10
کتابنامه:
بصورت زیرنویس
موضوع:
ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - دخالت روسیه ◄ ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - دخالت انگلستان ◄ ایران - تاریخ - قاجاریان، 1193 - 1344ق. - جنگ با روسیه، 1218 - 1243ق.
شماره راهنما:
م789ر /084 ‏955
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :