شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
عنوان:
روستاهاي كاهگلي تنها قربانيان زلزله پر قدرت خراسان [گزارش]
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
جوان
اطلاعات نشر:
تهران: جوان،
تاریخ انتشار:
۱۳۹۶/۱/۱۷
مشخصات ظاهري:
۱ برگ.: مصور (رنگي)، عكس.
موضوع:
زلزله خراسان رضوي ◄ خسارات و خرابيها
شماره راهنما:
16290 955 PJ4
یادداشت:
دوره ۱۹، ش. ۵۰۵۹، ص. ۱۴. ◄ مجموعه موضوعي زلزله
3.236.8.46
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :