شناسنامه
پیمایش نتایج جستجو
 
نوع:
منابع--چاپ سنگی
عنوان:
رساله در نحو فارسي [چاپ سنگي]
يادداشت ها:
عنوان مجموعه : كليات صهبايي
سرشناسه:
صهبايي دهلوي
حواشی:
در توضيح متن.
صحافی شده در این مجلد:
13 رساله.
آسیب شناسی:
سائيدگي و پارگي جلد، پارگي برخي از اوراق.
اهدا کننده:
حسين كي استوان
کاغذ، جلد:
كاغذ : فرنگي شكري. جلد : مقوايي، روكش كاغذ كرم با طرح برگ سبز، گوشه ها و عطف گالينگور قهوهاي. آستر : كاغذ شكري. 16 × 5/25 س. م.
شرح پدیدآور:
مولوي امام بخش صهبايي دهلوي
وضعیت کتابت:
خط : نستعليق. تاريخ كتابت : قرن 13ق.
موضوع:
فارسي - دستور
مشخصات ظاهری:
812 ص. ﴿220 - 236﴾. 17 س. 11 × 19/5 س. م. ◄ مجدول؛ سر صفحه.
مندرجات:
ق.1. ريزه جواهر. - ◄ ق.2. ‌ب‍ي‍اض‌ ش‍وق‌ پ‍ي‍ام‌. - ◄ ق.4. ديوان‌ ص‍ه‍ب‍ائي. - ◄ ق.5. ك‍اف‍ي‌ در ع‍ل‍م‌ ق‍واف‍ي. - ◄ ق.6. وافي شرح كافي. - ◄ ق.7. گنجينه رموز. - ◄ ق.8. جواهر منظوم. - ◄ ق.9. مخزن الاسرار. - ◄ ق.10. رساله نادره. - ◄ ق.11. نتائج الافكار. - ◄ ق.12. غوامض سخن. - ◄ ق.13. اعلا الحق.
کد نوع مدرک :
93
شماره مدرک :
213
مشخصات نشر:
كانپور : مطبع نظامي، به اهتمام محمد عبدالرحمن، [?12]ق.
آغاز، انجام، انجامه:
آغاز : بسمله، سپاسي كه تا ابد يك ذره از ان ذخيره انديشه والا خردان نگردد شايسته ... ◄ انجام : ... افعل جمع افعال ناقصه و جوهر اسم آن فعل با اسم و خبر و متعلق خود جمله فعليه شده جزاي شرط گرديد.
شماره راهنما:
32 4F5 VM2
رده اصلی:
32 4F5 VM2
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :