شناسنامه
عنوان:
در جست و جوي معنا
نوع مدرک:
منابع--کتاب
پدیدآور:
نشاط، نرگس
عنوان فرعی:
رهيافتي معناشناختي در علم اطلاعات
مشخصات ظاهري:
ج، 214 ص.
سایر پدیدآوران:
مولف نرگس نشاط
اطلاعات نشر:
تهران : كتابدار،
سال نشر:
1390
شابک:
9786005489996
یادداشت:
عنوان به انگليسي : The pursuit of meaning
موضوع:
معني شناسي (فلسفه) ◄ اطلاع رساني
شماره راهنما:
ن444د /94 149
3.237.66.86
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :