شناسنامه
عنوان:
ترجمه با كمك google translate [مقاله]
سایر پدیدآوران:
سعيد مهري
نوع:
منابع--مقاله
نام نشریه:
فصلنامه نقد كتاب ادبيات
عنوان فرعی:
نقد كتاب بررسي جنبه هاي هنري - معنايي شعر معاصر عرب
موضوع:
شعر عربي ◄ تاريخ ◄ نقد ادبي ◄ كتابهاي نقد شده
شماره راهنما:
9014 892 PJ4
44.192.48.196
نمایشگر های مدرک

لطفا نظر خود را وارد نمایید

نام: : ایمیل :