مجموعه های موضوعی

مجموعه های موضوعی

جهت دسترسی سریعتر به منابعی که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مشابهت دارند، چند مجموعه به شرح زیر ایجاد و در دسترس قرار داده شده است تا کاربران را از جستجوی تکراری  بی نیاز کند.
این منابع بصورت خودکار روزامد شده و منابع جدیدی که به کتابخانه اضافه میشوند، در صورت هم موضوع بودن، به یکی از این مجموعه ها اضافه می شوند.

این مجموعه ها در حال حاضر عبارتند از:
- آشنایی با ادبیات کهن
این مجموعه شامل فایل های صوتی مجموعه کلاس های سرکار خانم اخوت پیرامون آشنایی با ادبیات کهن ایران زمین می باشد. این کلاسها از سال  1394 شروع شده و تاکنون ادامه دارد.

- دکتر علی شریعتی
این مجموعه در حال حاضر مشتمل بر 1500 مدرک از انواع مدارک (کتاب، فایل صوتی، مقاله، پوستر، عکس) موجود در کتابخانه می باشد.

- کودکان کار و خیابان
تاکنون بیش از 900 مدرک در قالب کتاب، پوستر و مقاله با موضوع کودکان کار و خیابان در کتابخانه دیجیتال سازماندهی شده است که با همین عنوان در دسترس قرار داده شده است.

مجموعه موضوعی زلزله
مجموعه ای بالغ بر 3000 منبع قابل استفاده عموم مردم شامل کتاب، مقاله، فایل صوتی، پوستر و ... در خصوص زلزله و موارد مرتبط با آن  در این محجموعه قابل دسترسی می باشد.
برای دسترسی علاوه بر لینک بالا می توانید از آدرس eq.hepl.ir استفاده نمایید.

نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی
از سال 1394، سلسله نشست های علمی تحت همین عنوان در کتابخانه برگزار می شود. این نشست ها در قالب یک مجموعه ارائه می شود. برای دسترسی علاوه بر لینک بالا می توانید از آدرس kis.hepl.ir استفاده نمایید.