مجموعه
کودکان کار و خیابان
کودکان کار و خیابان
عنوان کتابشناسی:
کودکان کار و خیابان
نوع:
مجموعه
شرح کتابشناسی:
کودکان کار و خیابان
      
کودکان کار و خیابان
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  934  نتیجه  در  0/4019794  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
13
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بچههای خیابان ...
پدیدآور :
امرایی، زهرا
سایر پدیدآوران :
گزارش زهرا امرایی
نام نشریه :
کیهان
تاریخ انتشار :
[?-137]
14
2
بندانگشتی
عنوان :
آخرین وضعیت 22 [بیست و دو] هزار کودک کار و خیابان
تاریخ انتشار :
1383/12/17
اطلاعات نشر :
[تهران] : خانواده ما،
مشخصات ظاهري :
2 برگ.
شماره اصلی دیویی :
PJ4
15
3
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کودکان کار
پدیدآور :
صابر، سعید
سایر پدیدآوران :
سعید صابر
نام نشریه :
نسیم البرز
تاریخ انتشار :
[?-137]
16
2
بندانگشتی
عنوان :
کاوشی پیرامون کار کودکان و نوجوانان و زندگی شغلی دانش آموزان در تابستان
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
2 برگ.
17
0
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کار کودک، انگیزهها و راهکارها - قسمت پنجم
تاریخ انتشار :
1382
اطلاعات نشر :
تهران : [بینا]،
مشخصات ظاهري :
1 برگ. : مصور، جدول
شماره اصلی دیویی :
PJ4
18
1
بندانگشتی
عنوان :
حداقل سن اشتغال کودکان بررسی شد
نام نشریه :
اطلاعات
تاریخ انتشار :
1382/3/11
اطلاعات نشر :
تهران : اطلاعات،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
19
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
انجمن حمایت از کودکان کار
تاریخ انتشار :
[?-138]
اطلاعات نشر :
تهران : انجمن حمایت از کودکان کار،
مشخصات ظاهري :
9 برگ.
شماره اصلی دیویی :
PJ4
20
1
بندانگشتی
عنوان :
دست های کوچک؛ ناتوان از کار
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-138]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
نویسنده همکار :
ع گزارش روز از اشتغال کودکان دست های کوچک؛ ناتوان از کار
21
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
رواج کار کودکان با حذف تدریجی حقوق کار
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-138]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
22
1
بندانگشتی
عنوان :
دومین جلسه شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان فردا تشکیل میشود
تاریخ انتشار :
1393/1/25
اطلاعات نشر :
تهران : ایسنا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
شماره اصلی دیویی :
PJ4
23
0
تصویر بندانگشتی
عنوان :
اولین گروه کودکان کار و خیابان به کانون خانواده بازگشتند
نام نشریه :
جمهوری اسلامی
تاریخ انتشار :
1381/1/25
اطلاعات نشر :
تهران : چاپ رجا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
24
1
بندانگشتی
عنوان :
برده داری در خیابان
نام نشریه :
[بی نام]
تاریخ انتشار :
?-137]
اطلاعات نشر :
[بیجا : بینا،
مشخصات ظاهري :
1 برگ.
نتیجه  13  تا  24  از  934  نتیجه  در  0/4019794  ثانیه