مجموعه
کودکان کار و خیابان
کودکان کار و خیابان
عنوان کتابشناسی:
کودکان کار و خیابان
نوع:
مجموعه
شرح کتابشناسی:
کودکان کار و خیابان
      
کودکان کار و خیابان
Skip Navigation Links.
نتیجه  925  تا  934  از  934  نتیجه  در  0/4302901  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
925
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
بررسی وضعیت اشتغال غیر رسمی (با تاکید بر فروشندگان خیابانی)
پدیدآور :
روور، سالی
سایر پدیدآوران :
نویسنده Sally Roever [سالی روور]؛ مترجمین زریر نگین تاجی، احمد امامی میبدی
اطلاعات نشر :
تهران : زیتون سبز،
موضوع :
مشاغل کاذب - نمونه پژوهی ◄ دست فروشان خیابانی ◄ بخش غیر رسمی
926
1
بندانگشتی
عنوان :
نکاتی در خصوص طبقه بندی سازمانهای غیر دولتی
پدیدآور :
معماریان، امید
سایر پدیدآوران :
امید معماریان، شاپور کریمی
تاریخ انتشار :
[?1383]
اطلاعات نشر :
تهران : شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان،
927
13
تصویر بندانگشتی
عنوان :
نکاتی در خصوص طبقه بندی سازمانهای غیر دولتی
پدیدآور :
معماریان، امید
سایر پدیدآوران :
امید معماریان، شاپور کریمی
تاریخ انتشار :
[?1383]
اطلاعات نشر :
تهران : شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان،
928
3
بندانگشتی
عنوان :
طرح جهادی کاهش کنترل و مهار آسیبهای اجتماعی محلات با محوریت شورا یاریهای محلات
پدیدآور :
ضیایی مهر، کیهان
سایر پدیدآوران :
گرد آورنده کیهان ضیایی مهر
تاریخ انتشار :
1385
اطلاعات نشر :
تهران : شهرداری تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل امور آسیبهای اجتماعی،
929
12
تصویر بندانگشتی
عنوان :
تجربه موفق تشکیل مجمع ملی جوانان، نهادی فراگیر در جهت تحقق نقش جوانان در تصمیم سازیها و سیاستهای کلان ملی در حوزه جوانان
سایر پدیدآوران :
رسول پورحسین
تاریخ انتشار :
1385
اطلاعات نشر :
تهران : شورای هماهنگی همایشهای سازمانهای غیردولتی،
مشخصات ظاهري :
11 برگ. : مصور، جدول
930
1
بندانگشتی
عنوان :
کنوانسیون حقوق کودک و بهرهوری از آن در حقوق داخلی ایران
پدیدآور :
مصفا، نسرین
سایر پدیدآوران :
زیر نظر نسرین مصفا؛ همکاران سوسن بلیغ ... [و دیگران]
اطلاعات نشر :
تهران : دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ◄ سازمان ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد ◄ گرایش،
موضوع :
کنوانسیون حقوق کودک (1989) ◄ حقوق کودک - ایران ◄ کودکان - وضع حقوقی و قوانین
931
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
ارتباط تشکلهای داوطلبانه مردمی با دولت
اطلاعات نشر :
کرمان موسسه خیریه ثامن الحجج
موضوع :
سازمانهای غیردولتی - ایران - کنگره ها ◄ مشارکت اجتماعی - ایران - کنگره ها
مشخصات ظاهري :
208 ص. : مصور، جدول
شماره راهنما :
ﻫ642 /370955 ‏361
932
203
بندانگشتی
عنوان :
تبادلات علمی فرهنگی ایران و جهان
پدیدآور :
محب تاش، مهسا
سایر پدیدآوران :
مجری طرح مهسا محب تاش ؛ زیر نظر باقر نمازی ؛ ویراستار مصطفی مهاجرانی
اطلاعات نشر :
تهران جمیعت جوانان فرهیخته
موضوع :
ایران - روابط فرهنگی
933
0
تصویر بندانگشتی
عنوان :
خیابان نا امن ... اما خانه من است
تاریخ انتشار :
[?-137]
اطلاعات نشر :
تهران : جوان،
مشخصات ظاهري :
3 برگ.
شماره اصلی دیویی :
PJ4
934
33
بندانگشتی
عنوان :
خواب می دیدم که ...
پدیدآور :
معلم، فاطمه
سایر پدیدآوران :
گردآوری فاطمه ... (ف - معلم)
اطلاعات نشر :
تهران: علم،
موضوع :
کودکان - آثار و نوشته‎ها ◄ نثر فارسی - قرن 14 - مجموعه‎ها ◄ فارسی - انشاء و تمرین
نتیجه  925  تا  934  از  934  نتیجه  در  0/4302901  ثانیه