مجموعه
مجموعه تخصصی ویرایش
مجموعه تخصصی ویرایش به دنبال توافق بین کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و انجمن صنفی ویراستانرا در خصوص در اختیار قرار دادن منابع مرتیط با "ویرایش و ویراستاری" ایجاد گردید.
نوع:
مجموعه
      
مجموعه تخصصی ویرایش
Skip Navigation Links.
نتیجه  13  تا  24  از  38  نتیجه  در  0/0230052  ثانیه 
 
گالری لیست گراف
           
13
4
تصویر بندانگشتی
فرمت عکس :
image/jpg
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هشتمین : 94/9/22 : تهران﴾ [عکس]
محل عکسبرداری :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،,تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
مشخصات ظاهری :
‏1 (دیسک فشرده) : بی صدا، رنگی ؛ 3/4 4 اینچ,‏1 (دیسک فشرده) : بی صدا، رنگی ؛ 3/4 4 اینچ
يادداشت :
این برنامه بر روی 1 دیسک صدا نیز ضبط شده است. ◄ شماره رده دیسک صدا : DC4 808 15155 94Ø .,این برنامه بر روی 1 دیسک صدا نیز ضبط شده است. ◄ شماره رده دیسک صدا : DC4 808 15155 94Ø .
14
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿یازدهمین : 19/4/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1395
15
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش زبانی ﴿هفتمین : 15/9/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1394
16
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿دومین : 4/2/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
تاریخ انتشار :
1395
17
1
تصویر بندانگشتی
فرمت عکس :
image/jpg
عنوان :
كارگاه نشر و ويرايش زباني ﴿چهارمين : 94/8/24 : تهران﴾ [عكس]
محل عکسبرداری :
تهران : موسسه حسينيه ارشاد،,تهران : موسسه حسينيه ارشاد،
مشخصات ظاهری :
1 (ديسك فشرده) : بي صدا، رنگي ؛ 4/3 4 اينچ,1 (ديسك فشرده) : بي صدا، رنگي ؛ 4/3 4 اينچ
يادداشت :
اين برنامه بر روي 1 ديسك صدا نيز ضبط شده است. ◄ شماره رده ديسك صدا : DC4 808 15151 94Ø .,اين برنامه بر روي 1 ديسك صدا نيز ضبط شده است. ◄ شماره رده ديسك صدا : DC4 808 15151 94Ø .
18
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه ویرایش متون ترجمه ﴿نهمین : 29/3/95 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
دقیقی، مژده
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1395
یادداشت :
اسناد شنیداری,اسناد شنیداری
19
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش ﴿هفتمین : 17/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1394
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C,اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C
20
769
بندانگشتی
عنوان :
فرهنگ تلفظ نام‌های خاص (تاریخی و جغرافیایی) همراه با راهنمای تلفظ حروف لاتینی در بیش از سی زبان
پدیدآور :
فریبرز مجیدی
اطلاعات نشر :
معاصر
موضوع :
نامهای تاریخی - تلفظ - واژه‌نامه‌ها,زبان انگلیسی - تلفظ - واژه‌نامه‌ها,نامهای جغرافیایی - تلفظ - واژه‌نامه‌ها
صفحه شمار :
40، 724 ص.,40، 724 ص.
21
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش ﴿پنجمین : 3/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C,اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C
تاریخ انتشار :
1394
22
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش ﴿سومین : 20/2/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1394
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C,اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C
23
1
تصویر بندانگشتی
عنوان :
مصائب آقای ویراستار
پدیدآور :
باغبانی، محسن
سایر پدیدآوران :
محسن باغبانی
اطلاعات نشر :
تهران : قطره،
موضوع :
ویراستاری ◄ ویراستاران
24
1
بندانگشتی
عنوان :
کارگاه نشر و ویرایش ﴿ششمین : 10/3/94 : تهران﴾ [دیسک صدا]
پدیدآور :
آذرنگ، عبدالحسین
اطلاعات نشر :
تهران : موسسه حسینیه ارشاد،
تاریخ انتشار :
1394
یادداشت :
اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C,اسناد شنیداری ◄ پوستر این برنامه در بخش مرجع موجود است. ◄ شماره رده پوستر : PA3 808 500 94C
نتیجه  13  تا  24  از  38  نتیجه  در  0/0230052  ثانیه