ارتباط با ما
 تلفن: 7-22894004-021
روابط عمومی: 22866465-021 فکس: 22894113-021
ایمیل: روابط عمومی: info@hepl.ir
کتابخانه دیجیتال: diglib@hepl.ir
 کانال تلگرام: @hershad
اینستاگرام: hershad.ir
نشانی: تهران - خیابان دکتر علی شریعتی - نرسیده به میرداماد - شماره 11 - کد پستی ١٩٤٧٧١٣١٣٣