خدمات فنی

خدمات فنی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

در این بخش امور تخصصی کتابخانه، یعنی فراهم آوری و سازماندهی کلیه منابع موجود جهت اشاعه مطلوب اطلاعات و امکان دسترسی به منابع مورد نیاز مراجعه کننده، در کمترین زمان ممکن به انجام می‏رسد. خدماتی که در بخش مذکور برای ایجاد نظم در امور کتابخانه صورت می‏گیرد عبارتند از :
ثبت اولیه کتاب ها در دفتر ثبت پس از ورود کتاب ها به کتابخانه ، علاوه بر ورود اطلاعات و ثبت آن ها در کامپیوتر ، اطلاعات این منابع در دفتر مخصوص ثبت شده و مشخصات آن ها یادداشت می گردد و پس از آن ، مجموعه کارهای تخصصی ذیل بر روی هر یک انجام می شود.
فهرستنویسی فهرستنویسی کاری کاملاً تخصصی است که جهت تهیه شناسنامه منابع موجود در کتابخانه برای دسترسی آسان به مطالب تهیه می‏شود. با استفاده از فهرستنویسی می‏توان منابع را از طریق عنوان، نام نویسنده، موضوع و سایر موارد موجود، جستجو و بازیابی کرد. بعد از بررسی بر روی منابع موجود،گرایش های موضوعی مورد نیاز مراجعه کنندگان،کسری های موضوعی مجموعه و ... منابع لازم برای مجموعه خریداری می شود و یا گاهی فراهم کردن موضوعات مورد نیاز از طریق کتاب ها و سایر مورد اهدایی تامین می گردد. کلیه منابع موجود در کتابخانه از جمله کتاب‏های خطی، نفیس، چاپ سنگی، مرجع،بزرگسالان و کودکان، منابع دیداری - شنیداری، نقشه‏ها و ... در این بخش مطابق با قواعد و استانداردهای بین المللی و با استفاده از ابزارهای تخصصی مانند سرعنوان‏های موضوعی، فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان و ... فهرستنویسی می‏شوند تا مراجعه‏کنندگان بتوانند به راحتی از طریق روش‏های ذکر شده به منابع مورد نیاز دسترسی یابند.
رده بندی کلیه منابعی که در بالا ذکر شد پس از فهرستنویسی، رده بندی می شوند. رده بندی روشی برای شماره گذاری و طبقه بندی منابع مختلف با توجه به موضوع آن‏ها است. در علم کتابداری چند نوع رده بندی وجود دارد. در این کتابخانه از رده‏بندی دیویی، برای طبقه بندی منابع استفاده می شود که موضوعات را به ده دسته و هر دسته را نیز به ده موضوع ریزتر و ... تقسیم می‏کنند. به همین دلیل به رده بندی دهدهی معروف است. در انجام این کار، آخرین ویرایش کتاب رده بندی دهدهی دیویی، مورد استفاده قرار می گیرد. البته برای منابع غیر کتابی از تلفیق دو رده بندی دیویی و روسو استفاده می شود . طبقه بندی که بتوان به هر منبع ، استاندارد خود را اطلاق نمود.
ورود اطلاعات و چاپ کارت اطلاعات فهرستنویسی و رده بندی شده هریک از منابع، وارد رایانه می‏شوند. در این کتابخانه از نرم افزار گنجینه برای انجام امور مربوطه استفاده می‏گردد. اطلاعات وارد شده در نرم افزار، به وسیله مسئول بخش، ویرایش شده، سپس کارت‏های فهرستنویسی چاپ می‏گردد. کارت‏ها پس از چاپ، از هم جدا شده، هر کارت در پوشش پلاستیکی قرار گرفته؛ با نظم الفبایی به صورت درهم‏کرد موضوعی مؤلف و عنوان، در داخل برگه‏دان‏های موجود در بخش امانت، قرار داده می‏شوند. به این عمل، آماده سازی کارت گفته می‏شود.
آماده سازی منابع هر منبع بعد از فهرستنویسی و رده بندی آماده سازی می‏شود. یعنی شماره‏های رده بندی هر منبع را روی برچسب‏ها و بارکدهای مخصوص چاپ گرفته؛ بر روی عطف و پشت آن می‏چسبانند. سپس مهر مخصوص کتابخانه را بر آن می‏زنند. شماره ثبت هر یک از منابع که در کامپیوتر وارد شده نیز، در بارکدهای مربوطه قید ‏شده است . چنانچه منبع مربوطه کتاب باشد برگه‏ تاریخ برگشت، داخل آن الصاق می شود. هر یک از منابع پس از انتقال به بخش‏های مورد نظر، در قفسه‏های مخصوص جایگزین می‏شوند.
کتاب های جدید هفته شنبه هر هفته لیست عناوین کتاب های جدید کتابخانه اعم از اهدایی و خریداری شده به همراه کتاب ها، پس از انجام مراحل فهرستنویسی ، رده بندی و آماده سازی به بخش های مربوطه ارسال و در برد تازه های همان بخش قرار داده می شود. تازه های مخزن از شنبه تا سه شنبه به نمایش گذاشته شده و از سه شنبه صبح قابل امانت هستند و سایر کتاب ها یی که از سه شنبه تا آخر وقت اداری روز پنج شنبه امانت نرفته و در برد مذکور مانده اند ؛ به مخزن منتقل می گردند.
کتاب‏های اهدايی با توجه به امکانات موجود ، کتابخانه علاوه بر دریافت کتاب های اهدایی ، کتاب های مازاد نیاز خود را نیز، به مراکز مختلف اهداء می کند .کتاب ها و منابعی که به کتابخانه اهداء می شوند توسط بخش فنی دریافت شده و پس از وصول آن ها ، کتابداران این بخش اقدام به تهیه لیست الفبایی و کنترل این عناوین با موجودی کتابخانه می نمایند .به این ترتیب منابع تفکیک شده ؛ آن دسته که نیاز است به مخزن و مازاد آن ها به انبار منتقل می شوند . سپس نامه ای از طرف کتابخانه برای اهداء کننده ،تهیه و ارسال می گردد عناوین کتاب‏های مازاد نیاز که در انبار نگهداری می شوند با نظم الفبایی در قفسه ها چیده شده و لیستی از ان ها تهیه می گردد ؛ چنانچه مرکز یا کتابخانه ای درخواست کتاب‏های اهدایی نموده و این درخواست مورد تائید مدیریت قرار گیرد؛ پس از بررسی های لازم با توجه به گنجایش و امکانات مرکز درخواست کننده، تعدد کتاب هایی که امکان اهداء آن ها میسر است تعیین شده و به آن مرکز اهداء می شوند. همچنین در پایان هر فصل طرح مبادله کتاب برگزار می شود. در این طرح افراد می توانند کتاب های بدون استفاده خود را، با کتاب هایی که کتابخانه بدین منظور فراهم نموده؛ مبادله نمایند. شرکت در این طرح برای عموم افراد آزاد است.

نشاني: تهران- خیابان دکتر علی شریعتی- شماره 11- کدپستی : ١٩٤٧٧١٣١٣٣
تلفن: 7-22894004- تلفن روابط عمومی : 22866465 فاکس : 22894081
پست الکترونیکی : technical@hepl.ir
نشانی اینترنت : www.hepl.ir
ساعت کار کتابخانه : شنبه تا چهارشنبه 8 الی 19، پنجشنبه 8 الی 11:30