بخش باشنوایان
 
بخش ناشنوایان:
این بخش از سال 1385(هـ. ش) در بخش کودکان و نوجوانان راه‌اندازی شد. کتاب‌های این بخش با اجازه ناشر و نویسنده، برای کودکان و نوجوانان ناشنوا مناسب‌سازی شده و جمله‌بندی آنها برای مطالعه و درک بهتر این گروه (ناشنوایان) آسان و کوتاه شده است.
کتابخانه با چند مدرسه ناشنوایان در سطح شهر تهران به صورت رایگان همکاری می‌کند و کتاب‌های مناسب را به این مدارس برده و به دانش‌آموزانی که از این مدرسه‌ها عضو کتابخانه شده‌اند امانت داده یا کتاب‌های امانت داده شده را پس می‏گیرند.
 کتابدارها غیر از امانت دادن کتاب‌ها برای بچه‌ها در مدرسه قصه می‌گویند.

ساعت کار:
شنبه تا چهارشنبه ۸ تا ۱۶
پنجشنبه ۸ تا ۱۲