شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/20
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 20 اسفند 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

پنجره ي جنوبي

بهارلويي، معصومه

2

تحول انديشه سياسي در شرق باستان

رجايي، فرهنگ

3

حاكم

تات شهدوست، فرشته

4

زرپران

منجزي، عاطفه

5

زنداني آسمان

روئيث ثافون، كارلوس

6

زيست شناسي گياهي

 

7

شايد برگردم

سليماني، پژند

8

شكوفه هاي درخت گيلاس

شن،

9

علم و كندوكاو معنوي

 

10

فرهنگ كوهنوردي و غارنوردي ايران

محمدي فر، داود

11

كنار نرگس ها جا ماندي

فلاح، مائده

12

لاله رخان

شفاعي، پروانه

13

ماهي زلال پرست

خيري، آزيتا

14

نظريه هاي شخصيت

شولتس، دوآن

15

نقاب مرگ سرخ و هيجده قصه ديگر

پو، ادگار آلن

16

ويرانگر شاهان

لاينز، جن

17

يك درصد از احساس من

شادكام، راحيل

 

 

 

 


منبع