شرح خبر
 
تاريخ :
1397/12/13
عنوان: نشستی با عنوان: «کاربردِ داده‌ها در بهبودِ تجربه مشتریان»
متن:کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد شانزدهمین دوره از نشست‌هاي علم اطلاعات و دانش‌شناسي را با  موضوع «علمِ اطلاعات و مدیریتِ داده محور» برگزار مي‌کند.
نود و هفتمین نشست (ششمین جلسه دوره شانزدهم) به موضوع «کاربردِ داده‌ها در بهبودِ تجربه مشتریان» اختصاص يافته است. دبير اين جلسه دکتر مصطفي اميني و سخنرانان دکتر رضا رجبعلی بگلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و متخصص علم اطلاعات و دکتر پیام مردآزاد ناوی مشاور و مدرس مدیریت تجربه مشتری در صنایع مختلف و متخصص تجربه مشتری هستند.
کتابخانه از اعضاي خود و ديگر علاقه‌مندان به حوزه علم اطلاعات و مدیریتِ داده‌محور براي شرکت در اين نشست دعوت مي‌کند.
شنبه 18 اسفند 1397 از ساعت 16 تا 18.
خيابان دکتر علي شريعتي، حسينيه ارشاد، کتابخانه.
پخش هم‌زمان از راديو اينترنتي ارشاد به نشاني: radio.hepl.ir
ثبت نام:  https://evnd.co/7KKE8
تلفن: ۲۲۸۶۶۴۶۵
ايميل: info@hepl.ir

منابع: