شرح خبر
 
تاریخ
1401/2/24
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 24 اردیبهشت 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

افسانه هاي تولستوي

تولستوي، لي يف نيكالايويچ

د

2

بسكتبال

_

د

3

پشت سر پاييز

مرداني، مهدي

ج

4

جوني بي جونز جيبش جيك جيك مي كند

پارك، باربارا

ج

5

سكوت وقت كتاب خواندن

آندروود، دبورا

الف - ب

6

شورش

مورگان، كاس

د

7

فرار از مدرسه

گوتمن، دن

ب - ج

8

مجری متقلب

گوتمن، دن

ب - ج

9

وارث

كس، كيارا

د

10

هفت خوان رستم

داعي، علي

ب - جمنبع