شرح خبر
 
تاریخ
1400/4/5
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 5 تیر 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

اردوی وحشت

استاین

د

2          

این صدای چیه؟

محمدپور، علي

ب

3          

پایین

اسميت،‌ رولند

د

4          

دوچرخه سواری می کنم

بومون، اميلي

الف - ب

5          

دوست خوب

شاه بختي، شهربانو

ب

6          

دویدم و دویدم

باغچه بان، ثمينه (پيرنظر)

الف - ب

7          

دیو و پسرک

هوسودا، مامورو

د

8          

ستاره لارا و معلم جدید

باومگارت، كلاوس

ب - ج

9          

شن های روان

روي، رن

ج

10      

قصه های حیوانات در قرآن و احادیث

امين، عبدالودود

ج

11      

گربه شیر نمی شه

شيخي، مژگان

ب

12      

ماجراهای شگفت آور اندی جغده

راسل،

ب - ج

13      

ماجرای یک روز تعطیل

واثقي، بهروز

ج

14      

ماهیگیر و دیو

فتاحي، حسين

ب - ج

15      

وسایل نقلیه (شعر)

يوسفي، شهره

الف

16      

لوح فشرده دوربین مخفی

_

ب

17      

لوح فشرده دهقان حکمران

_

ج - د

 منبع