شرح خبر
 
تاریخ
1401/4/25
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 25 تیر 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

The rescue

Sparks, Nicholas

2

آموزش قاليبافي

خداخواه امامچائي، اصغر

3

اصول بيوشيمي باليني تيتز

برتيس، كارل

4

باشگاه پنج صبحي ها

شارما، رابين شيلپ

5

تك و تنها در پاريس

مويز، جوجو

6

خانه ها

 

7

رازهايي از قدرت مذاكره: ويژه فروشندگان

داوسون، راجر

8

روشنفكران ايراني و غرب: سرگذشت نافرجام بومي گرايي

بروجردي، مهرزاد

9

66 [شصت و شش] خطاي شناختي در تصميم گيري

سليمي، محمدرضا

10

شن روان

تولتس، استيو

11

العالميه الاسلاميه

آل نجف، عبدالكريم

12

قحطي سرخ: جنگ استالين در اوكراين

اپل بام، آن

13

كودك خوش بين

نوروزي، رضا علي

14

مترجم بيماري ها: مجموعه اي از داستان هاي كوتاه

لاهيري، جومپا

15

مهارت هاي زناشويي

مكي، متيو

 

 


منبع