شرح خبر
 
تاريخ :
1397/5/16
عنوان: نمايشگاه موضوعي احاديث شيعه و سني
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد به منظور نگاهي دوباره به منابع موجود، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) قفسه‌ها  به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ  1397/05/13 الي 1397/05/19 با موضوع «احاديث شيعه و سني» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: