شرح خبر
 
تاریخ
1400/9/6
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 6 آذر 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1          

The dialog of colors

Khaef, Bahram

ب

2          

اتوبوسي به نام بهشت

گراهام، باب

ب - ج

3          

چطور گفت و گو كنيم؟

كريسول، پتي كلي

ج - د

4          

شاهان شرير و شهبانوهاي شرور

ديري، تري

د

5          

غازي كه نمي خواست غاز باشد

هوراچك، پتر

الف - ب

6          

فندق و گندمك

جاويدي بوشهري، صديقه

ب - ج

7          

قصر بي نظير شاه

شيخي، مژگان

ب - ج

8          

كتاب پسر

مرداك، كاترين گيلبرت

د

9          

كريستوفر كلمب

لاسي، مينا

ج - د

10      

گوجي در سرزمين خاكستري

جاشويي، فروغ

د

11      

ماجراهاي هاكلبري فين

تواين، مارك

د

12      

مردي با چفيه سفيد

فكور، اصغر

د

13      

واقعا راست مي گوييم،‌ ما هر دو، زيبا را از ته دل دوست داشتيم!

شسكان، تريشا اسپيد

ب - ج

14      

هلولاي دريا

جاويدي بوشهري، صديقه

ب - ج

15      

يك سقف خورشيدي براي كودكستان ما

سورنسن، هانا

ج

16      

[دانل داك [ديسك ويدئويي

 _

 الف - ب

17      

 روباهي كه به دنبال صدا رفت [بايگاني رايانه اي]

 _

 ب - ج

18      

 من همانم، من همانم [ديسك [ويدئويي

 _

ب - ج 
منبع